System wsparcia przyszłych Trenerów

W każdym roku grono Trenerów piłkarskich poszerza się o kolejne osoby, rozpoczynające przygodę z tym niezwykle wymagającym zawodem. Regularnie przybywa również potencjalnych szkoleniowców, pragnących zainaugurować pracę w wymarzonej profesji, ale też zastanawiających się, w jaki sposób poczynić pierwsze kroki. Niestety, zdecydowana większość Trenerów wchodzi w nowy rozdział swojego życia bez właściwego – wielopłaszczyznowego - przygotowania, co w dalszej kolejności rzutuje negatywnie na przebieg indywidualnej trenerskiej historii, zaś wszelkie deficyty najczęściej pozostają na zawsze lub bywają jedynie wyciszone. Koniecznie należy też wspomnieć o licznej grupie ludzi, kończącej trenerskie zakusy na dywagacjach. Gremialne rezygnacje z postawienia na szkoleniową kartę zostają spowodowane dziesiątkami pytań pozostających bez odpowiedzi, wątpliwościami budzącymi niepewność oraz drobnymi lękami urodzonymi z przekazywanych stereotypów.

Marka TrainerPRO wprowadziła – jako pierwsza w Polsce – „System wsparcia przyszłych Trenerów”, oparty na kompleksowym programie edukacyjnym, wzbogaconym o pomoc w zakresie określenia charakterystyki trenersko-szkoleniowej i budowania świadomości własnej, a także uzupełnionym o przygotowanie narzędzi autopromocyjnych.

Nasza propozycja skierowana jest do potencjalnych szkoleniowców, funkcjonujących w różnych grupach społecznych:

Kompleksowo wykoncypowany projekt wsparcia prowadzi do systemowego przygotowania przyszłych Trenerów, animuje do rozwoju w wielokierunkowym ujęciu trenersko-szkoleniowym. Paleta korzyści, płynących ze współpracy z marką TrainerPRO, zawiera kluczowe aspekty profesjonalnego wprowadzenia w zawód Trenera. Wyróżniamy następujące obszary:

Procedura przystąpienia do „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów” zostaje uruchomiona w momencie nadesłania oficjalnego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej biura marki TrainerPRO. Aplikacja powinna zawierać wypełniony formularz:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Miejsce zamieszkania (bez adresu)
 4. Aktualne zajęcie (edukacja/praca)
 5. Ewentualne związki z piłką nożną
 6. Motywacja do pracy w roli Trenera
 7. Planowany termin zdobycia uprawnień trenerskich
 8. Powód chęci podjęcia współpracy z marką TrainerPRO

Po akceptacji wniosku, wyrażonej w oficjalnej wiadomości ze strony biura agencji, przyszły szkoleniowiec powinien dokonać wskazanej opłaty - tytułem uzyskania dostępu do nowatorskiego przedsięwzięcia. Wykonanie tego kroku zakończy wstępny proces i jednocześnie otworzy możliwość korzystania z „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów”.

Marka TrainerPRO opracuje Indywidualny Plan Wsparcia, biorąc pod uwagę szereg czynników obiektywnych oraz subiektywnych. Koncepcja programowa zostanie złożona z poszczególnych modułów projektu:

 1. Doradztwo

  Świadczenie bazuje na 45-minutowych rozmowach z Marcinem Gaborem, odbywających się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Wsparcie dotyczy omówienia szczegółów współpracy z marką TrainerPRO, kwestii kursów oraz licencji trenerskich, porad dotyczących wyboru wartościowych szkoleń i konferencji, odpowiednich staży szkoleniowych czy oprogramowania wspomagającego pracę przyszłego Trenera. Istnieje także możliwość zasięgnięcia rady względem ogólnego postrzegania piłki nożnej i kompetencji, niezbędnych do wykonywania zawodu Trenera. Niepoślednim tematem, pozostającym do dyspozycji rozmówców, jest również sformułowanie pytań i wątpliwości odnośnie do wieloletniego funkcjonowania w profesji szkoleniowej.

 2. Udział w warsztatach piłkarskich Marcina Gabora pod hasłem "Piłka nożna - poznaj ją od nowa"

  Autorskie warsztaty piłkarskie Trenera Gabora to niezwykle istotna część programu edukacyjnego marki TrainerPRO. Jedno z poprzednich szkoleń odbyło się w ramach XI edycji (Poznań - 14-15.12.2015), a do tej pory warsztaty gościły w sumie na terenie sześciu miast (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Wręczyca Wielka/Częstochowa).

  Ważnym punktem warsztatów jest przedstawienie niezrozumienia piłki nożnej w naszym kraju. Zwrócenie uwagi na błędne, płytkie oraz bazujące na stereotypach, uproszczeniach i ogólnikach postrzeganie futbolu. Dla absolutnej przeciwwagi, prowadzący wyjaśnia negatywny wpływ obecnego stanu na rozwój polskiej piłki i prezentuje autorską filozofię piłki nożnej, tłumacząc precyzyjnie zagadnienia strategii, taktyki oraz organizacji gry, które stanowią najważniejszy aspekt piłki nożnej. Trener Gabor skupia się także na zaprezentowaniu prawdziwie merytorycznej analizy taktycznej, pokazuje sposób interpretacji zdarzeń boiskowych i następstw pojedynczych sytuacji.

  Najbardziej niestandardowe warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne i - przede wszystkim - właściwe zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej perspektywy. Fachowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz niesłychaną funkcjonalnością konceptu.

  Wcale niemałe grono dotychczasowych Uczestników wzięło udział w szkoleniu dwukrotnie, a kilka osób mieliśmy przyjemność gościć nawet trzy razy. Ogromny zakres materiału, nowatorski charakter tematyki, jak również skomplikowane zależności stanowią doskonały powód, by pojawić się podczas warsztatów po raz kolejny.

  Za czytelny wyróżnik szkoleń Marcina Gabora należy uznać również utrzymanie ograniczonej liczby Uczestników, gwarantujące stworzenie kameralnych grup warsztatowych. W ten sposób każdy z obecnych może zadać pytanie, otrzymać wyczerpujące objaśnienie wątpliwości, poprosić o powtórzenie zawiłego zagadnienia. Istotnym celem szkoleń jest budowanie prawidłowej świadomości piłkarskiej. Przecież od tego wszystko się zaczyna.

  Wydarzenie edukacyjne o nazwie „Piłka nożna – poznaj ją od nowa” składa się z warsztatów I, II oraz III stopnia.

 3. Warsztaty o nazwie „Profesjonalna droga do zawodu Trenera”

  Przygotowaliśmy wydarzenie edukacyjne, dedykowane dla wszystkich pragnących właściwie przygotować się do wykonywania profesji trenerskiej. Warsztaty prowadzone przez Marcina Gabora obejmują szerokie spektrum zagadnień, pozwalających w radykalny sposób poszerzyć wiedzę na temat piłki nożnej i zawodu Trenera. Uczestnicy szkolenia otrzymują możliwość prawidłowego zrozumienia futbolu, spojrzenia na tę dyscyplinę sportu z faktycznie fachowej perspektywy. Prelegent poświęca też czas na omówienie przymiotów, związanych z trenersko-szkoleniowymi obszarami kompetencyjnymi. Wszelkie aspekty omawiane zostają, oczywiście, w kontekście strategiczno-taktycznym.

  Znaczący wyróżnik warsztatów stanowi formuła, oparta na zasadzie przedstawiania poszczególnych warstw merytorycznych od podstaw. Wyrażona w ten sposób koncepcja bazuje na przekonaniu o konieczności przyswajanie wiedzy od pierwszego kroku. Proces zapoczątkowany na kanwie tej idei wpływa na zbudowanie pełnej, komplementarnej charakterystyki Trenera w zakresie wiedzy, kompetencji oraz profesjonalnego działania.

  Szkolenia przeznaczone dla przyszłych szkoleniowców składają się z dwóch części – mowa o warsztatach I oraz II stopnia.

  Szczegółowe informacje o bieżącym wydarzeniu będą znajdować się zawsze w zakładce „Warsztaty”.

 4. Konsultacje merytoryczne z Marcinem Gaborem

  Spotkania konsultacyjne organizowane są dla wszystkich zainteresowanych przyszłych Trenerów i odbywają się w niewielkich grupach. Lokalizacja uzależniona jest od miejsca zamieszkania osób, zgłaszających zamiar skorzystania z „Konsultacji merytorycznych”. Informacje o zainteresowaniu można przesyłać zarówno indywidualnie, jak i w ramach kilkuosobowego grona. Terminy dostosowywane są do preferencji wnioskujących, a także momentu zebrania odpowiednio licznej grupy.

  Spotkania nie posiadają własnego scenariusza, lecz bazują wyłącznie na pytaniach oraz problematyce, przytoczonych przez Uczestników. Konsultacje dotyczą konkretnych ram tematycznych:

  • rozumienie piłki nożnej
  • fachowe postrzeganie futbolu
  • skomplikowane zależności boiskowe i pozaboiskowe
  • zagadnienia strategii, taktyki, organizacji gry
  • zapatrywania piłkarsko-szkoleniowe
  • wizja gry
  • Model Gry
  • wstępny zarys analizy taktycznej
  • warsztaty szkoleniowy
  • obszary merytoryczno-strukturalne w pracy trenerskiej
  • preferencje szkoleniowe
  • Model Pracy
  • charakterystyka trenersko-szkoleniowa
  • planowanie drogi trenerskiej
 5. Szkolenie z obsługi programu LongoMatch – wersja darmowa

  LongoMatch to oprogramowanie do profesjonalnej analizy taktycznej, będące kompleksowym narzędziem, dla Trenerów oraz Analityków. Mimo intuicyjnego charakteru obsługi, program zawiera bardzo wiele funkcji, które podnoszą poziom skomplikowania. Samodzielne poznawania aplikacji może skończyć się niewłaściwym użytkowaniem oraz niepotrzebną inwestycją nadmiaru czasu. Marka TrainerPRO proponuje szkolenie, wspomagające świadome korzystanie z aplikacji i pozwalające swobodnie używać wszystkich opcji. I to w bardzo krótkim czasie od pozyskania LongoMatch. Szczegóły na temat programu oraz porównanie dostępnych wersji znajduje się na tej podstronie.

 6. Uczestnictwo w warsztatach tematycznych

  Piłka nożna jest dyscypliną sportu o bardzo wysokim poziomie skomplikowania. Wynikająca z tego faktu ogromna złożoność materii trenersko-szkoleniowej wymaga od przyszłych Trenerów posiadania szerokiego spektrum specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji, pomagających bezpośrednio lub pośrednio wypełniać trudną profesję. Istotne elementy, współtworzące wielopłaszczyznowy rozwój każdego potencjalnego szkoleniowca, można wymieniać bardzo długo. Do tego zaszczytnego grona należy bez wątpienia zaliczyć spotkania warsztatowe z ekspertami w określonych dziedzinach. Marka TrainerPRO – dbając o każdy szczegół trenerskiego postępu – wprowadziła do projektu edukacyjnego niezwykle zróżnicowany wachlarz warsztatów tematycznych.

  • „Bramkarz jako ważna część zespołu” – prowadzi Rafał Skórski, Współpracownik ds. Trenerów Bramkarzy
  • „Nowoczesne przygotowanie motoryczne drużyny” – warsztaty z Trenerem przygotowania motorycznego
  • „Psychologia sportu wsparciem Trenera i pomocą dla Trenera” – warsztaty z Psychologiem sportowym
  • „Dietetyka – niedoceniana moc nauki” – warsztaty z Dietetykiem sportowym
 7. Analiza poziomu merytorycznego

  Newralgiczny element składowy każdego długotrwałego procesu stanowi diagnoza. Dzięki rzetelnemu stwierdzeniu aktualnego stanu rzeczy, istnieje możliwość podejmowania właściwych kroków. Identyczny schemat oddziaływania obowiązuje w kontekście wsparcia osób, pragnących rozpocząć przygodę trenerską.

  Marka TrainerPRO dokonuje przedmiotowej analizy przyszłego Trenera w zakresie obecnego zasobu fachowej wiedzy, punktu wyjścia kompetencji trenersko-szkoleniowych, potencjału profesjonalizmu, a także predyspozycji do wykonywania skomplikowanego zawodu. Specjalistyczne badanie merytoryczne daje asumpt do uwypuklenia pozytywów, wskazania deficytów oraz skomponowania programów edukacyjnych – zarówno w ramach „Systemu wsparcia przyszłych Trenerów”, jak i "Indywidualnego Planu Rozwoju”, dostępnego po zdobyciu pierwszych uprawnień szkoleniowych.

 8. Wstępne określenie charakterystyki trenerskiej i wyznaczenie odpowiedniej roli szkoleniowej

  Podjęcie wysiłku wstępnego określenia własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na drodze do zawodu Trenera. W pierwszej kolejności pozwala dokładnie poznać, wypracować i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, określić domniemany styl pracy. Wstępne opracowanie wpływa na zyskanie określonej autoświadomości, którą można wykorzystać do potwierdzenia postawionych tez lub modyfikowania pierwotnego obrazu.

  Wykonanie wspomnianej ekspertyzy daje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. Dzięki temu, uniknie się poruszania utartymi, stereotypowymi, szlakami. Odejdzie od kopiowania innych szkoleniowców. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, gromadzić potrzebną wiedzę, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Zdefiniowana charakterystyka wspomaga również określenie najbardziej odpowiedniej roli trenerskiej i jednej alternatywnej, wynikającej ze zdefiniowanej charakterystyki. Pozycjonowanie zawodowe wprowadza porządek do ukierunkowania edukacyjnego, determinując również skoncentrowanie na wyklarowanej ścieżce kariery.

  Ten punkt współpracy warto połączyć z – wykonaną wcześniej – „Analizą poziomu merytorycznego”.

 9. Pomoc w organizacji stażu szkoleniowego

  Umożliwienie udziału w stażu szkoleniowym osobie bez uprawnień trenerskich otwiera nowe perspektywy oraz inny punkt widzenia. Nowe perspektywy oferujemy przede wszystkim przyszłym Trenerom bez większego doświadczenia w świecie piłki nożnej. Obserwowanie jednostek treningowych, omówienie pojedynczych zajęć i układania procesu treningowego, rozmowa z Trenerami i zadanie nurtujących pytań, aktywne uczestnictwo w działaniach sztabu szkoleniowego oraz życiu klubu, podpatrywanie wykonywanych analiz, obecność podczas odpraw z zespołem, poznanie Systemu Szkolenia, zdobycie informacji na temat struktury organizacyjnej oraz infrastruktury klubu. Potencjalne składowe hospitacji, w zależności od klubu zestawione w inny sposób, zapewniają przyswojenie dodatkowej wiedzy, zyskanie praktycznych spostrzeżeń, ale także poczucie atmosfery funkcjonowania sztabu szkoleniowego, drużyny i klubu.

  Inny punkt widzenia został w dużej mierze zarezerwowany dla czynnych lub byłych zawodników. Wspomniana grupa społeczna wprawdzie na co dzień miała lub ma do czynienia z praktyczną stroną piłki nożnej. Tyle że z fotela wykonawcy, zaś zawód Trenera jest diametralnie innym doświadczeniem.

  Staże szkoleniowe dla przyszłych Trenerów odbywają się na terenie Polski. Hospitacje dobieramy do konkretnej osoby – w zależności od wielu czynników weryfikacyjnych. Każda aplikacja powinna zawierać wymienione składowe:

  1. Przesłanie CV
  2. Przedstawienie motywacji wyjazdu na staż szkoleniowy
  3. Wypełnienie formularza:
   1. szczegółowa lokalizacja (możliwe województwa)
   2. optymalna długość stażu
   3. dwa dogodne terminy
   4. rodzaj pakietu
    • Pakiet sportowy
    • Pakiet sportowy + logistyczny (pomoc w organizacji noclegów oraz wyżywienia)

 10. Wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii

  Trener mieniący się nowoczesnym powinien opanować obsługę całej palety narzędzi opartych na nowych technologiach, dlatego naukę należy rozpocząć jeszcze przed uzyskaniem statusu licencjonowanego szkoleniowca. Swobodne posługiwanie się komputerem osobistym, praca z aplikacją do tworzenia prezentacji, czy zaawansowane używanie poczty elektronicznej weszły już do kanonu. Do tego dochodzi umiejętność korzystania z oprogramowania bazodanowego (piłkarze, drużyny, jednostki treningowe, ćwiczenia, statystyki), programów do analizy taktycznej, tworzenia animacji komputerowych, cięcia i montażu materiału filmowego, a także oprogramowania scoutingowego. A przecież uzasadnione szkoleniowo jest również korzystanie z kamer, profesjonalnych statywów oraz projektorów multimedialnych.

  Wysokie standardy profesjonalnej pracy trenersko-szkoleniowej nakazują stałe podnoszenie umiejętności, dlatego chętnie dokładnie objaśnimy wszystkie aspekty wsparcia ze strony nowych technologii.

 11. Stworzenie profesjonalnego CV

  Europejski standard CV – z wieloma szczegółowymi, merytorycznymi informacjami, których często brakuje w trenerskich życiorysach. Dokument przygotowany również w atrakcyjnej formie graficznej, ozdobiony zdjęciami.

  Stworzenie dokumentu aplikacyjnego dla osób bez uprawnień szkoleniowych jest absolutnie zasadne. Spore grono Klubów czy Szkółek piłkarskich przyjmuje na dłuższe staże szkoleniowe, przysposabiające do zawodu. Ponadto coraz częściej zdarza się, że Kluby angażują odpowiednio przygotowanych merytorycznie kandydatów – przed uzyskaniem choćby podstawowych licencji – do regularnej pracy przy najmłodszych rocznikach. Aby jednak móc ubiegać się o pracę, należy posiadać narzędzia autoprezentacyjne.

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej

Dla Trenerów

oferta dla trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, profesjonalizację pracy szkoleniowców oraz wsparcie w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy.

czytaj dalej

Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej