Dla Trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, wsparcie w profesjonalizacji pracy szkoleniowców oraz aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy. Poniżej znajduje się pełna oferta dedykowana Trenerom.

Wszystkie świadczenia zostały podzielone na trzy segmenty: Usługi Właściwe, Usługi Fakultatywne i Usługi Partnerskie. Usługi Właściwe są zarezerwowane dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych marki TrainerPRO, natomiast z pozostałych usług mogą korzystać wszyscy Trenerzy. W odpowiedniej zakładce znajduje się także „System wsparcia przyszłych Trenerów”.

Proces rejestracji w bazie danych stanowi warunek konieczny do stałej i kompleksowej współpracy Trenerów z agencją analityczno-doradczą. Ten punkt definiujemy jako odrębny element naszej oferty.

Aby podjąć współpracę lub poznać jej szczegóły, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestracja w bazie danych

Rejestracja w bazie danych uprawnia do korzystania z kompleksowej oferty (komplet usług), licznych przywilejów, jak również otwiera nowe perspektywy. Sfinalizowanie procesu rejestracyjnego umożliwia stałą współpracę z marką TrainerPRO, daje szansę przystąpienia do autorskiego programu edukacyjnego, stwarza sposobność wypracowania Indywidualnego Planu Rozwoju, gwarantuje wdrożenie trybu skróconych procedur oraz permanentnych rabatów. Wprawdzie istnieje możliwość korzystania z Usług Fakultatywnych oraz Partnerskich bez konieczności rejestracji Trenera w bazie, jednak uzyskanie dostępu do wszystkich świadczeń – w tym absolutnie kluczowych - odbywa się dopiero po umieszczeniu szkoleniowca w rejestrze agencji TrainerPRO.

Procedura rozpoczyna się od decyzji Trenera, w jakiej roli (w jakich rolach) chce być zarejestrowany:

Można zdecydować się na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć ról, a to oznacza prowadzenie szkoleniowca w osobnych bazach danych.

Następnie Trener wypełnia szczegółowy Arkusz Informacyjny (74 punkty podzielona na 9 segmentów tematycznych), opisujący precyzyjnie poglądy na piłkę nożną, charakterystykę trenersko-szkoleniową, warsztat trenerski, historię pracy oraz preferencje zawodowe. Pozytywna weryfikacja dokumentu – ze względu na kompleksowość, profesjonalizm opracowania, a także ocenę merytoryczną kandydata – umożliwia przystąpienie do programu. Po wniesieniu stosownej opłaty, Trener zostaje oficjalnie zarejestrowany w bazie danych marki TrainerPRO.

Praca wykonana w kontekście wypełnienia Arkusza Informacyjnego stanowi również bardzo istotną wartość edukacyjną. Pozwala Trenerowi zyskać nowe aspekty świadomości piłkarskiej, wyodrębnić nieodkryte ścieżki myślowe oraz zweryfikować zasób obszarów merytorycznych. Niezwykle ważnym wsparciem jest analiza zwrotna dokumentu, dokonana przez Marcina Gabora. Każdy szkoleniowiec otrzymuje precyzyjną wykładnię przesłanych treści, z uwzględnieniem konkretnych negatywnych i pozytywnych elementów. Dodatkowo zawarte zostają też analityczne przemyślenia, charakteryzujące aplikującego Trenera.

Opracowanie Arkusza Informacyjnego determinuje:

Rozpoczęcie współpracy – na podstawie rejestracji w bazie danych - obejmuje między innymi następujące składowe:

Warto zapoznać się z kompletnym zestawieniem „Korzyści dedykowanych Trenerom zarejestrowanym w bazie danych”.

USŁUGI WŁAŚCIWE

 1. „Edukacja Trenerów według TrainerPRO

  Kluczowe założenie współpracy z Trenerami obejmuje wsparcie w wielostopniowym rozwoju merytorycznym, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, jak również profesjonalizacji pracy szkoleniowców. Autorski program o nazwie „Edukacja Trenerów według TrainerPRO” tworzy kompleks rozwiązań, otwierający szansę harmonijnego i wielopłaszczyznowego rozwoju. Sukcesywny progres jest jednak możliwy do osiągnięcia tylko na podstawie długofalowego współdziałania, dlatego pomoc świadczona Trenerom została obliczona na wiele lat konsekwentnych poczynań.

  Program edukacyjny marki TrainerPRO został zaprojektowany komplementarnie, uwzględniając szerokie spektrum umiejętności i kompetencji, potrzebnych do wykonywania profesji trenerskiej. Całościowa koncepcja została oparta o stopniowaną hierarchię pozyskiwania wiedzy. W ramach systemu edukacyjnego agencji analityczno-doradczej wykonujemy dogłębne analizy poziomu merytorycznego i potencjału Trenera, organizujemy szereg tematycznych warsztatów, szkoleń, konsultacji, odbywają się także indywidualne/grupowe spotkania analityczne. Uczymy, jak przeprowadzać fachową analizę taktyczną. Wypracowujemy Profil Trenera, wyznaczamy ścieżkę budowania kariery. Dokonujemy licznych analiz pracy treningowej, gry zespołu podczas konkretnych meczów, doradzamy w aspektach merytorycznych, pomagamy w organizacji staży szkoleniowych (Polska i kraje europejskie).

  Współpracę z Trenerem definiuje Indywidualny Plan Rozwoju, wyznaczony dla każdego szkoleniowca.

 2. Dodatkowa weryfikacja Trenera

  Trenerzy klasyfikowani są w bazie danych na podstawie informacji, uzyskanych w procesie rejestracyjnym. Do dyspozycji zarejestrowanych szkoleniowców pozostaje także tryb dodatkowej weryfikacji. Pogłębiona ewaluacja pomoże marce TrainerPRO ocenić Trenera jeszcze dokładniej, bowiem analiza będzie oparta również na własnych obserwacjach pracy Uczestnika Programu. Każdy z dodatkowo weryfikowanych Trenerów – w zależności od przyznanej noty – otrzyma stosowny certyfikat. Dzięki temu, ma szansę przesunąć się w hierarchii Trenerów naszej agencji, a dla Klubów stać się wiarygodnym kandydatem.

  Drugi stopień weryfikacji wiąże się z nadesłaniem materiałów filmowych:

  • trzy pełne jednostki treningowe – dwa treningi taktyczne i jeden motoryczny
  • dwa pełne mecze
 3. Wypracowanie Profilu Trenera i wyznaczenie Indywidualnego Planu Kariery

  Zdefiniowanie własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Pozwala precyzyjnie poznać i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, określić styl pracy. „Wypracowanie Profilu Trenera” daje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. Dzięki temu, uniknie się poruszania utartymi, stereotypowymi, szlakami. Odejdzie od kopiowania innych szkoleniowców. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Precyzyjne określenie przymiotów oraz charakterystyki Trenera zostanie poparte wykreowaniem Indywidualnego Planu Kariery. Stworzony koncept jest wypadkową analizy rozlicznych kryteriów - wyartykułowanych przez szkoleniowca, zawierających dane pochodzące z Profilu Trenera, uwzględniających poziom merytoryczny Trenera, jak również faktory zewnętrzne.

 4. Doradztwo merytoryczne

  Konsultacje doradcze z Marcinem Gaborem, przeznaczone dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych, to doskonała okazja do rozwikłania wątpliwości w zakresie zagadnień stricte merytorycznych. Podczas każdej 45-minutowej sesji można poruszyć tematykę dotyczącą spraw szkoleniowych, trenerskich, analitycznych oraz organizacyjnych. Zamysł „Doradztwa merytorycznego” umożliwia także prowadzenie dyskusji o konkretnych problemach czy sytuacjach w Drużynie/Klubie, odniesienie się do tematu detalicznego planu rozwoju trenerskiego czy budowania kariery.

 5. Stworzenie wizytówki filmowej Trenera

  Stworzenie profesjonalnego filmu krótkometrażowego, będącego wielopłaszczyznową charakterystyką Trenera, spełnia dwa główne zadania. Mowa o aspekcie edukacyjnym oraz autopromocyjnym. Film ma na celu przedstawienie przekonań piłkarskich szkoleniowca, wizji oraz Modelu Gry, elementów warsztatu szkoleniowego, metod pracy oraz efektów merytorycznych, a także profilu osobowościowego. Do realizacji „filmowej wizytówki” potrzeba jednak najpierw wykonania intelektualnych działań w kierunku wypracowania lub zdefiniowania wspomnianych przekonań piłkarskich, precyzyjnej wizji oraz Modelu Gry. Istotna jest również umiejętność znalezienia charakterystycznych dla danego Trenera punktów warsztatu szkoleniowego i pracy treningowej, metod trenersko-szkoleniowych, a także uzyskanie świadomości posiadanych atutów.

 6. Polecanie Trenera do sztabu szkoleniowego

  Zgłoszenie wniosku przez Trenera, poszukującego członków sztabu szkoleniowego, spowoduje uruchomienie procedury. Działanie zostanie zainaugurowane ustaleniem wymaganej roli oraz charakterystyki (Profil Trenera + ewentualnie Kryteria Wyszukiwania), a następnie marka TrainerPRO przeprowadzi weryfikację Trenerów zarejestrowanych w bazie danych odnośnie do zdefiniowanych kryteriów, jak również poziomu merytorycznego, perspektywy wypełnienia wyszczególnionych składowych, ewentualnie posiadanego certyfikatu (Dodatkowa weryfikacja Trenera). W przypadku pozytywnej selekcji, kandydat zostanie polecony wnioskującemu szkoleniowcowi.

  Rekomendacja może objąć Trenera zarejestrowanego w każdej z pięciu ról, uwzględnianych przez markę TrainerPRO. Jednak wskazanie konkretnego Trenera zależne jest od wielu czynników.

 7. Polecanie Trenera do Klubu

  Wyraźnie sformułowane zapytanie ze strony przedstawiciela Klubu sprawi, że marka TrainerPRO poleci Trenera lub Trenerów z grona szkoleniowców, zarejestrowanych w bazie danych. Kandydat zostanie wyselekcjonowany na podstawie kryteriów sformułowanych przez Klub odnośnie roli oraz wymaganej charakterystyki, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Współdecydujące czynniki to także ocena Trenera dokonana przez markę TrainerPRO, rodzaj ewentualnie posiadanego certyfikatu (dodatkowa weryfikacja) i potencjał kandydata w odniesieniu do wyznaczonego Profilu Trenera.

  Marka TrainerPRO nie daje Trenerom gwarancji polecenia do Klubu. Ewentualna rekomendacja zależy od wielu aspektów – aktualnego zainteresowania współpracą potencjalnych pracodawców, poszukiwanego Profilu Trenera, dopasowania do szczegółowych kryteriów, subiektywnej oceny merytorycznej kandydata, konkurencji wśród Trenerów. Należy pamiętać, że zmiana polskiej rzeczywistości może odbywać się jedynie stopniowo. Warto zachować cierpliwość.

USŁUGI FAKULTATYWNE

 1. Stworzenie profesjonalnego trenerskiego CV

  Europejski standard CV – z wieloma szczegółowymi, merytorycznymi informacjami, których często brakuje w trenerskich życiorysach. Dokument przygotowany również w atrakcyjnej formie graficznej, ozdobiony zdjęciami.

 2. Pomoc w organizacji stażu trenerskiego

  Chcesz podpatrywać pracę sztabów szkoleniowych w polskich lub zagranicznych Klubach? Pragniesz poznać różne Modele Pracy? A może interesuje Cię futbol młodzieżowy i zamierzasz zdobyć wiedzę na temat różnorodnych Systemów Szkolenia? W każdym z wymienionych przypadków możemy Ci pomóc. Zapraszamy do lektury szczegółowych informacji.

 3. Pomoc w skompletowaniu sztabu szkoleniowego

  Jesteś Pierwszym Trenerem (seniorów/grup młodzieżowych) i chcesz znaleźć właściwych członków sztabu szkoleniowego? A może pełnisz funkcję Drugiego Trenera (seniorów/grup młodzieżowych) lub Trenera Bramkarzy i zamierasz pomóc w ułożeniu odpowiedniego „trenerskiego teamu”, czy też ukształtować sztab z Pierwszym Trenerem na czele? Poprzez tę usługę pomagamy dobierać współpracowników dopasowanych pod wieloma względami.

 4. Doradztwo ogólne

  Tryb ogólny konsultacji z Marcinem Gaborem opiera się na 45-minutowych rozmowach. Tematyka omawianych zagadnień różni się od aspektów analizowanych podczas „Doradztwa merytorycznego” (Usługi Właściwe), jednak pozostaje nadal niezwykle szeroka. Wsparcie odbywa się w zakresie klarowania niuansów współpracy z marką TrainerPRO, ogólnych aspektów rozwoju trenerskiego, kwestii kursów oraz licencji trenerskich, porad dotyczących wyboru wartościowych szkoleń i konferencji, odpowiednich staży szkoleniowych czy oprogramowania profesjonalizującego codzienną pracę. Istnieje także możliwość zasięgnięcia rady względem ogólnego postrzegania piłki nożnej oraz przedstawienia niestandardowego zlecenia, nie mieszczącego się w szerokim indeksie usług agencji analityczno-doradczej.

USŁUGI PARTNERSKIE

 1. Statyw wraz z kamerą do fachowego nagrywania treningów oraz meczów – KARO SportSystems

  W celu zapewnienia profesjonalnej analizy jednostek treningowych oraz meczów potrzebny jest odpowiedni materiał filmowy – spełniający wysokie standardy strukturalne (wysokość, perspektywa, kadr obejmujący dużą przestrzeń i wszystkich zawodników), a także wizualne. Na bazie współpracy z niemiecką firmą KARO SportSystems oferujemy wysokie statywy (pełne rozłożenie – 10 metrów), które - wraz z kamerą – umożliwiają specjalistyczne rejestrowanie wydarzeń boiskowych, niezależnie od infrastruktury czy lokalizacji. Technologia wysokich statywów została opracowana w kooperacji z analitykami reprezentacji Niemiec. Od kilku lat narzędzie używane jest przez pierwszą reprezentację Niemiec, kadry młodzieżowe, a także wiele Klubów 1. Bundesligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Ekskluzywne partnerstwo KARO SportSystems oraz marki TrainerPRO pozwala nabyć sprzęt w niższej cenie niż u producenta. Nasza propozycja skierowana jest do Klubów, Związków piłkarskich, Hoteli organizujących obozy piłkarskie, Uczelni sportowych i Trenerów. Warto, by szkoleniowcy zwrócili uwagę włodarzom na konieczność posiadania możliwości profesjonalnej analizy taktycznej oraz szkoleniowej. Precyzyjne informacje prezentujemy we wskazanym tekście.

 2. Oprogramowanie do analizy taktycznej – LongoMatch

  Dzięki współpracy z firmą Fluendo, marka TrainerPRO oferuje profesjonalny program do analizy taktycznej o nazwie LongoMatch. Aplikacja pozwala na fachową analizę gry własnego zespołu, monitorowanie postępów, analizowanie jednostek treningowych, a także badanie boiskowych poczynań rywali. Do atutów programu należą absolutna dowolność w tworzeniu struktury analitycznej, możliwość wykonania wnikliwej i precyzyjnej analizy, utrzymywanie wieloletniej bazy danych analiz meczowych zespołu oraz zachowań poszczególnych piłkarzy, pomiar statystyczny w ujęciu czasowym i procentowym, opcja kreowania rysunków taktycznych na zatrzymanym obrazie, przejrzystość pulpitu analitycznego i swoboda konfigurowania poszczególnych elementów, szansa dodawania przydatnych opisów, zakładanie wymaganych filtrów, tworzenie prezentacji oraz kompilacji na potrzeby odpraw z drużyną, analiza „na żywo” – podczas nagrywania oraz intuicyjna obsługa. Istnieją dwie wersje programu LongoMatch – darmowa oraz PRO, z których bardzo chętnie korzystają Trenerzy oraz Analitycy na całym świecie. Szczegółowe informacje oraz porównanie obu wersji znajduje się w tym miejscu.

 3. Obsługa prawna na rzecz Trenerów – „Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk”

  Na mocy kooperacji z „Kancelarią Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk” oraz stosownym działem Kancelarii o nazwie „PrawoPiłkarskie.pl”, proponujemy Trenerom pełną obsługę prawną. Wsparcie dotyczy analizy umów oraz innych dokumentów, windykacji zaległego wynagrodzenia, doradztwa w zakresie prawa pracy, pomocy odnośnie zagadnień formalnych oraz reprezentowania przed różnego rodzaju instytucjami. Zabezpieczenie prawne oznacza bezpieczeństwo i komfort pracy szkoleniowej. Trenerzy mogą skorzystać ze wszystkich świadczeń na preferencyjnych warunkach cenowych. Komplet informacji odnajdziecie na tej podstronie.

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej

Dla Klubów

oferta dla klubów

Marka TrainerPRO przygotowała dla Klubów piłkarskich w całej Polsce – począwszy od Ekstraklasy, na IV lidze kończąc – szeroki zakres wsparcia, profesjonalizującego ich funkcjonowanie.

czytaj dalej

Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej