Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej

Dla Trenerów

oferta dla trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, profesjonalizację pracy szkoleniowców oraz wsparcie w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy.

czytaj dalej

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej
Program do analizy taktycznej - LongoMatch

Aktualności

2016
20
maja

"Spotkanie warsztatowe Trenerów" - platforma wymiany wiedzy i doświadczeń

Dodane 20.05.2016 przez TrainerPRO

 

Autorski program "Edukacja Trenerów według TrainerPRO" bazuje na kompleksowych i komplementarnych rozwiązaniach, wspierających wielostopniowy rozwój Trenerów, podnoszenie szerokich kompetencji oraz profesjonalizację pracy. Szansa harmonijnego i sukcesywnego progresu stoi otworem tylko dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych marki TrainerPRO. Jednak tymczasowo postanowiliśmy otworzyć dla wszystkich zainteresowanych część składową projektu, czyli wydarzenia edukacyjne. Jedno z nich realizowane jest nominalnie w ramach programu edukacyjnego pod numerem 13 i nosi nazwę "Spotkania warsztatowe Trenerów". I (pierwszy) stopień odbędzie się 8 sierpnia w Krakowie.

Idea organizacji "Spotkania warsztatowego Trenerów" polega na stworzeniu profesjonalnej platformy, służącej wymianie wiedzy merytorycznej, zapatrywań trenersko-szkoleniowych, różnych koncepcji pracy, a także doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w profesji trenerskiej. Rzeczowa dyskusja, spokojny i kulturalny dialog, możliwość zaprezentowania własnego stanowiska, otwarcie na innych Trenerów, akceptacja różnych poglądów, okazja zasięgnięcia opinii oraz uzyskania odpowiedzi od kolegi po fachu, fachowa tematyka - marka TrainerPRO wskazuje kolejną perspektywę edukacyjną, pozwalającą poczynić następny krok w rozwoju. Spotkanie warsztatowe z innymi Trenerami prowadzi do:

 • poszerzenia wiedzy
 • czerpania korzyści z doświadczeń innych Trenerów
 • zdefiniowania wielu obszarów merytorycznych i wypełnienia ich treścią
 • uporządkowania zapatrywań piłkarskich oraz trenersko-szkoleniowych
 • wypracowania nowych struktur myślowych
 • zwrócenia uwagi na niedostrzegane dotychczas niuanse
 • ugruntowania przekonań trenersko-szkoleniowych
 • weryfikacji posiadanej wiedzy
 • rozwijania zdolności merytorycznego argumentowania przekazywanych treści na bazie swojej świadomości piłkarskiej
 • kształtowania umiejętności przedstawiania własnych racji oraz formułowania rzeczowych wyjaśnień względem szkoleniowców posiadających inne poglądy
 • skonfrontowania własnych zapatrywań trenersko-szkoleniowych z przekonaniami innych Trenerów
 • otwartości na odmienne zapatrywania piłkarskie, trenersko-szkoleniowe oraz koncepcje pracy
 • otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania
 • progresu w kontekście retoryki trenerskiej
 • uzyskania swobody wyrażania własnych przekonań w gronie Trenerów
 • osiągnięcia kultury komunikacyjnej
 • stymulowania rozwoju osobistego
 • nawiązania ciekawych zawodowych kontaktów

 

Każdy stopień omawianych spotkań posiada szczegółowy scenariusz, zaplanowany ramowy przebieg oraz precyzyjnie wyznaczony rejestr zagadnień merytorycznych. Zachowanie porządku strukturalnego jest niezwykle istotne dla profesjonalizmu przedsięwzięcia, jednak wszelkie treści zależą od uczestniczących w projekcie Trenerów. Dyskusja szkoleniowców może zostać wsparta prezentacją argumentów z wykorzystaniem narzędzi trenerskich - oddamy do dyspozycji tablicę taktyczną, stworzymy możliwość tworzenia rysunków na arkuszach wielkoformatowych, ale dopuszczamy również pokaz własnych grafik (wydruk), zdjęć, animacji i fragmentów filmowych. Wszyscy obecni mają równe prawo głosu, ale także obowiązek poszanowania dla pozostałych Uczestników oraz odmiennych poglądów. Jakiekolwiek przejawy braku kultury, lekceważenia czy nieobyczajnych zachowań będą skutkowały wyproszenien danej osoby ze spotkania.

Moderatorem wydarzenia będzie Marcin Gabor - Trener, analityk taktyczny oraz osoba zarządzająca marką TrainerPRO. Trener Gabor poprowadzi spotkanie, jednocześnie w określonych momentach przedstawi własny komentarz.

Do udziału w warsztatach dopuszczone zostaną osoby z uprawnieniami trenerskimi, a także kandydaci na Trenerów - w trakcie kursu lub z zamiarem rychłego zapisania się na stosowny kurs.

Przygotowaliśmy specjalną promocję dla wszystkich Uczestników. Obecni Trenerzy uzyskają możliwość skorzystania z następujących przywilejów:

Spotkanie w Krakowie odbywa się według konceptu przewidzianego dla I stopnia. Możliwość wzięcia udziału w projektach kontynuujących cykl będzie możliwe wyłącznie dla Trenerów, którzy mają za sobą udział w jednym ze spotkań I stopnia.

Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów.

I. Termin - 08.08.2016, godzina 10:00
II. Miejsce szkolenia - Kraków
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia - 7 godzin
IV. Plan warsztatów:

08.08.2016 (poniedziałek) - pierwszy stopień

 

1. Wstęp (Marcin Gabor)
a. indywidualna charakterystyka Trenera
b. Profil Trenera
c. powielanie innych szkoleniowców jako hamulec rozwoju

2. Zapatrywania trenersko-szkoleniowe
a. postrzeganie piłki nożnej - moje główne zasady
b. kompetencje Trenera
c. najważniejsze aspekty prowadzenia zespołu

d. styl pracy
e. pojęcie sukcesu trenerskiego
c. komunikacja w zawodzie Trenera

3. Wizja gry
a. czym jest wizja gry?
b. mój pomysł na wizję gry
c. dlaczego obrałem taką koncepcję?

4. Model Gry
a. elementy składowe
b. charakterystyka mojego Modelu Gry
c. argumenty przemawiające za moim konceptem

5. Rozwój drużyny
a. czynniki wpływu na rozwój zespołu
b. elementy rozwoju drużyny
c. hierarchia ważności poszczególnych aspektów
d. sposób weryfikacji postępów drużyny

6. Praca z zespołem
a. autorytet Trenera
b. sposób prowadzenia drużyny
c. etapy pracy
d. charakterystyka pracy Trenera

7. Zakończenie
a. wystąpienia indywidualne Trenerów
b. podsumowanie spotkania przez Marcina Gabora

 

V. Cena szkolenia

1. Pojedyncze zgłoszenia
a. do 30.06.2016: 210 złotych

b. do 08.08.2016: 290 złotych

2. UWAGA: oferujemy również pięć miejsc w formie webinaru (uczestnictwo online)
a. do 30.06.2016: 250 złotych

b. do 08.08.2016: 340 złotych

3. Stałe rabaty
a. udostępnienie wydarzenia w portalu Facebook - 5% (łączy się z pozostałymi rabatami)
b. zgłoszenie jednoczesne dwóch osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 5%
c. zgłoszenie jednoczesne trzech osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 7%
d. zgłoszenie jednoczesne czterech osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 10%

Kwota obejmuje uczestnictwo w warsztatach, certyfikat potwierdzający udział, materiały pomocnicze oraz "słodki catering".
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 15.06.2016, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.

VI. Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura marki TrainerPRO.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. personalia kandydata

b. status trenerski (rodzaj uprawnień/bez uprawnień: stopień odbywanego kursu/planowany termin podjęcia kursu)
c. miejsce zamieszkania (bez adresu)
d. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
e. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)

Zapraszamy!

Marka
TrainerPRO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów - w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.

Pamiętajcie, że przy zebraniu minimum dwunastoosobowej grupy, kolejną sesję możemy przeprowadzić również w Waszym mieście!

 

Powrót

Powered by CuteNews
Statywy KARO Sportsystems

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni

Statywy z kamerą KARO Sportsystems LongoMatch logo