Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej

Dla Klubów

oferta dla klubów

Marka TrainerPRO przygotowała dla Klubów piłkarskich w całej Polsce – począwszy od Ekstraklasy, na IV lidze kończąc – szeroki zakres wsparcia, profesjonalizującego ich funkcjonowanie.

czytaj dalej

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej
Program do analizy taktycznej - LongoMatch

Aktualności

2017
24
stycznia

"Profesjonalna droga do zawodu Trenera" - 12.05, Kraków

Dodane 24.01.2017 przez TrainerPRO

 

W Polsce co roku przybywa osób z uprawnieniami trenerskimi. Jednak zdecydowana większość nowicjuszy tego zawodu wchodzi w profesję szkoleniową absolutnie nieprzygotowana. Każde dwanaście miesięcy przynosi również poszerzenie grona kandydatów na szkoleniowców - szukających po omacku właściwej drogi do poczynienia pierwszych kroków i ostatecznie decydujących się na tę trudną podróż, ale też w końcowym rozrachunku odstępujących od powzięcia pozytywnego postanowienia. Z powodu licznych pytań bez odpowiedzi czy wątpliwości rodzących niepewność. Marka TrainerPRO - jako pierwsza w Polsce - wychodzi naprzeciw opisywanej powyżej problematyce, wprowadzając "System wsparcia przyszłych Trenerów". Ważną część autorskiego programu stanowią warsztaty "Profesjonalna droga do zawodu Trenera", które w 2017 roku równiez otwarte są dla wszystkich chętnych.

Spotkania warsztatowe przeznaczone są dla osób, pragnących wkroczyć w zawód Trenera na zupełnie innym poziomie wtajemniczenia, dla młodych szkoleniowców odczuwających potrzebę edukacji, ale także doświadczonych Trenerów ukierunkowanych na ciągły rozwój. Wielopłaszczyznowe przygotowanie wpłynie pozytywnie na właściwe budowanie indywidualnej historii trenerskiej, a ponadto udaremni fatalny mechanizm ugruntowania wszelkich deficytów merytorycznych lub chwilowego ich wyciszenia, co znów spowoduje zdobywanie doświadczeń na niefachowym gruncie. Coraz mocniej odsuwając od profesjonalnego nurtu.

Na warsztaty I oraz II stopnia zapraszamy:

  • osoby pragnące przygotować się fachowo do zawodu Trenera (bez uprawnień szkoleniowych)
  • osoby chcące dowiedzieć się, czy profesja trenerska jest odpowiednia dla nich (także bez jakiegokolwiek doświadczenia piłkarskiego)
  • Trenerów na początku zawodowej drogi, szukający możliwości rozwoju
  • doświadczonych Trenerów, potrzebujących zdobycia fachowej wiedzy i uporządkowania dotychczasowych zdobyczy merytorycznych
  • aktywnych piłkarzy, zamierzających przygotować się do zawodu Trenera
  • piłkarzy po zakończeniu przygody sportowej

 

Podczas wielogodzinnej sesji zostanie przeanalizowana rola Trenera w kontekście szerokiego spektrum aspektów, polskich realiów piłki nożnej oraz koniecznych kompetencji trenersko-szkoleniowych. Marcin Gabor przedstawi także precyzyjnie filary budowania autorskiej ścieżki trenerskiej, opowie o elementach składowych Modelu Pracy oraz Profilu Trenera, zwracając uwagę na liczne praktyczne składowe profesji szkoleniowej. Wprowadzenie w trenerski świat zaczyna się - oczywiście - od fundamentów, czyli wskazania właściwego rozumienia piłki nożnej, odpowiedniego postrzegania tej dyscypliny sportu, jak również fachowego pojmowania skomplikowanych zależności. Prelegent poświęci wiele czasu na kluczową - dla następnych etapów trenerskiego życia, wszystkich wyborów i decyzji - problematykę świadomości piłkarskiej oraz szkoleniowej, determinującej poziom merytoryczny oraz klasę Trenera.

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane najistotniejsze komponenty piłki nożnej w postaci strategii, taktyki oraz organizacji gry. Stanowiące czynnik wpływu na wszystkie inne futbolowe aspekty. Prowadzący wytłumaczy szczegółowo ponad czterdzieści szkoleniowych terminów, przywołując konkretne przykłady i wyjaśniając analitycznie wszelkie zawiłości. Trener Gabor podzieli się także kilkoma wybranymi składowymi własnej filozofii piłkarskiej, przygotowując Uczestników do właściwego porządkowania zapatrywań trenersko-szkoleniowych.

Istotnym elementem spotkania stanie się także uwypuklenie najpoważniejszych problemów polskiej piłki nożnej, determinujących niemożność właściwego rozwoju Trenerów, drużyn, piłkarzy oraz - w końcowym rozrachunku - całej piłki nożnej. Wszystkie mankamenty ulegną wzmocnieniu autentycznymi wypowiedziami osób współtworzących rodzimy futbol. Na bazie detalicznej analizy podkreślone zostaną wszechobecne ogólniki, stereotypy i uproszczenia, a jednocześnie zaprezentowane prawidłowe wzorce myślowo-analityczne.

Warsztaty prowadzone przez Marcina Gabora obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień, pozwalających zdecydowanie poszerzyć wiedzę na temat piłki nożnej i zawodu Trenera. Uczestnicy szkolenia otrzymują możliwość prawidłowego zrozumienia futbolu, spojrzenia na piłkę nożną z faktycznie fachowej perspektywy. Wszystkie aspekty omawiane zostają, oczywiście, w kontekście strategiczno-taktycznym.

Przekazywane treści charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym, kompleksowością oraz komplementarnością zagadnień. Prezentowana wiedza posiada nowatorski charakter, wyróżnia się - opartą na latach analiz - "praktyczną teorią" oraz funkcjonalnością konceptu. Spotkaniu towarzyszy prezentacja multimedialna, a zagadnienia taktyczne wyjaśniane są z pomocą tablicy taktycznej. Kameralne grono Uczestników oraz warsztatowe zasady spotkania umożliwiają obecnym zadanie dowolnego pytania, wyartykułowanie wątpliwości lub zgłoszenie prośby o powtórzenie newralgicznego fragmentu przekazu.

Najbliższe spotkanie to warsztaty I stopnia, pozwalające następnie wziąć udział w szkoleniu II stopnia, stanowiącym kontynuację premierowej sesji.

Przygotowaliśmy specjalną nagrodę dla Uczestników - obecność na warsztatach uprawnia do skorzystania z rabatu w wysokości 15% na przystąpienie do programu "System wsparcia przyszłych Trenerów".

Oto najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów.

I. Termin - 12.05.2017, godzina 10:00
II. Miejsce szkolenia - Kraków
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia - 7 godzin
IV. Plan warsztatów:

12.05.2017 (piątek) - pierwszy stopień

 

1. Wprowadzenie
a. wady i zalety zawodu Trenera
b. profesja trenerska w Polsce
c. przedstawienie potrzebnych kompetencji trenersko-szkoleniowych

2. Czynniki uniemożliwiające właściwy rozwój polskiej piłki nożnej
a. największe problemy polskiego futbolu oraz ich wpływ na każdego Trenera
b. praktyczne przykłady na błędne rozumienie i postrzeganie piłki nożnej
c. uzmysłowienie konieczności zweryfikowania obecnie panującego podejścia do piłki nożnej

3. Świadomość szkoleniowa
a. wpływ rozumienia i postrzegania piłki nożnej na budowanie świadomości szkoleniowej
b. ścieżka świadomości piłkarskiej
c. czynniki budujące świadomość oraz jej oddziaływanie na Model Pracy

4. Budowanie świadomości na bazie różnych grup zawodowych w piłce nożnej
a. prezentacja grup zawodowych oraz ich wzajemnego wpływu
b. przykłady na złożoność relacji poszczególnych grup i jednoczesny wpływ na rozwój piłki nożnej
c. wielokierunkowa edukacja jako niezbędny czynnik do wyjścia z impasu

5. Destrukcyjny wpływ nieprawidłowej świadomości oraz stereotypowej wiedzy na pracę Trenera
a. piłka nożna jako dyscyplina bazująca na skomplikowanych zależnościach boiskowych i pozaboiskowych
b. analiza cytatów, potwierdzających nieprawidłowo ukierunkowaną świadomość piłkarską i ogromne braki merytoryczne
c. szczegółowe wytłumaczenie niskiego stanu wiedzy na podstawie prawidłowej interpretacji faktów
d. obalanie wszechobecnych ogólników i stereotypów, uniemożliwiających wszelki postęp

6. Budowanie własnej drogi trenerskiej
a. omówienie problemu przejmowania standardów i powielania działań przez Trenerów
b. kreowanie autorskich zapatrywań trenerskich
c. specyfika Profilu Trenera

7. Najważniejsze aspekty piłki nożnej
a. wyjaśnienie roli strategii, taktyki oraz organizacji gry
b. oddziaływanie strategii oraz taktyki na inne elementy
c. problematyka hierarchii obszarów merytorycznych w pracy trenersko-szkoleniowej

8. Wybrane komponenty autorskiej filozofii piłkarskiej
a. złożoność piłki nożnej
b. piłka nożna jako sport faktycznie zespołowy
c. Trener to nie wyniki

9. Wstęp do fachowej terminologii piłkarskiej
a. rozebranie na czynniki pierwsze ponad 40 pojęć
b. odwołania praktyczne
c. do każdego terminu podanie wielu praktycznych przykładów
d. wskazanie powiązań z innymi aspektami piłki nożnej, funkcjonowania drużyny, pracy szkoleniowej

10. Merytoryczne wprowadzenie do II stopnia warsztatów


Wszystkie zagadnienia zostaną omówione w odniesieniu do strategii, taktyki oraz organizacji gry.

Proponujemy lekturę podsumowania poprzedniej edycji warsztatów na bazie wypowiedzi Uczestnika oraz artykułu opublikowanego przez grupę Goal.pl.

V. Prowadzący szkolenie - Marcin Gabor

Więcej informacji o Prelegencie i jednocześnie Osobie zarządzającej marką 
TrainerPRO znajduje się w tym miejscu: "O nas".

Wybrane wywiady z Marcinem Gaborem:
1. Rozmowa z trenerem Marcinem Gaborem - wojciechmakowski.pl

2. "Marcin Gabor - trener, wizjoner, idealista" - sportfolio.pl

3. "W młodym pokoleniu trenerów tkwi potencjał" - takdlakadry.pl

4. "…Nie chcę tylko opowiadać o piłce nożnej, mam zamiar ją współtworzyć…" - idiks.org


VI. Cena szkolenia

1. Pojedyncze zgłoszenia
a. do 31.01.2017: 190 złotych

b. do 31.03.2017: 220 złotych
c. do 11.05.2017: 290 złotych

2. Stałe rabaty
a. udostępnienie wydarzenia w portalu Facebook - 5% (łączy się z pozostałymi rabatami)
b. zgłoszenie jednoczesne dwóch osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 5%
c. zgłoszenie jednoczesne trzech osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 7%
d. zgłoszenie jednoczesne czterech osób - każda otrzymuje rabat w wysokości 10%
 

Kwota obejmuje uczestnictwo w warsztatach, imienny certyfikat potwierdzający udział, materiały pomocnicze oraz "słodki catering".
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 31.03.2017, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne.

VII. Zgłoszenia prosimy kierować na adres biura marki TrainerPRO.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

a. personalia kandydata
b. miejsce zamieszkania (bez adresu)
c. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu
d. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo)

Zapraszamy!

Marka
TrainerPRO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów - w tym ostatnim przypadku gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika.

Pamiętajcie, że przy zebraniu minimum dwunastoosobowej grupy, kolejną sesję możemy przeprowadzić również w Waszym mieście!

Zachęcamy również do wzięcia udziału w innych wydarzeniach edukacyjnych.

Powrót

Powered by CuteNews
Statywy KARO Sportsystems

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni

Statywy z kamerą KARO Sportsystems LongoMatch logo