Dla Klubów

Marka TrainerPRO przygotowała dla Klubów piłkarskich w całej Polsce – począwszy od Ekstraklasy, na IV lidze kończąc – szeroki zakres wsparcia, profesjonalizującego ich funkcjonowanie. Główny nurt współpracy stanowi wypracowanie koncepcyjnego wyszukiwania, weryfikacji oraz zatrudniania Trenerów, czyli najważniejszych postaci sportowego rozwoju. Dodatkowo proponujemy zdefiniowanie długofalowej strategii, zbudowanie klubowych struktur, przeprowadzenie analizy taktycznej oraz sportowego „audytu”.

Ogromnym udogodnieniem dla Klubów jest aspekt dowolności skomponowania określonego zestawu świadczeń. Można skorzystać z całego procesu profesjonalizacji (zalecane), pojedynczej usługi, wybranych kilku punktów, jak również kompletu poszczególnych świadczeń (punkty 1-10). W celu rozpoczęcia współpracy lub poznania szczegółów, prosimy o nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczne dane znajdują się w zakładce Kontakt.

 1. Stworzenie Profilu Klubu

  Zdefiniowanie filozofii Klubu należy określić mianem najważniejszego kroku na drodze do pełnej profesjonalizacji podmiotu sportowego. Wypracowanie charakterystycznego Profilu Klubu daje podstawy do wyznaczenia jednolitej i uporządkowanej polityki planowania oraz zarządzania Klubem. Działanie na bazie wypracowanej koncepcji oraz realizacja strategicznego planu pozwalają stworzyć nowe standardy organizacji, dbać o harmonijny rozwój sportowy oraz poprawić podstawy ekonomiczne.

  Marka TrainerPRO oferuje stworzenie Profilu Klubu na podstawie wielu składowych, konsultowanych z oficjelami, uwzględniających liczne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Dokładne sformułowanie charakterystyki zostaje uzupełnione fachowym opracowaniem, określającym długofalowe cele, etapy ich realizacji oraz środki konieczne do zastosowania.

 2. Organizacja struktur klubowych – z pionem sportowym na czele

  Pion sportowy to bezwzględnie najważniejszy dział każdego Klubu. Bez sprawnie zorganizowanego departamentu sportowego nie istnieje rozwój, zaś jego przemyślany konstrukt wpływa bezpośrednio i pośrednio na poziom profesjonalizmu, bieżącą działalność oraz potencjał rozwojowy Klubu. Tylko na bazie funkcjonujących struktur można odnotować ewolucję koncepcyjną, organizacyjną, sportową i ekonomiczną. W ramach tej usługi oferujemy:

  • stworzenie koncepcji działania
  • wypracowanie struktury organizacyjnej
  • określenie potrzebnych stanowisk
  • rekrutację pracowników
  • wyznaczenie podziału kompetencji
  • wdrożenie procedur
  • usystematyzowanie pracy poszczególnych osób
  • nadzór nad inauguracją działań i pierwszymi tygodniami funkcjonowania struktur

  W przypadku wyraźnego zainteresowania, sygnalizowanego przez przedstawicieli Klubu, istnieje możliwość wdrożenia kilku projektów strukturalnych o charakterze sportowym. Wybór zostaje dokonany z pełnego zasobu rozwiązań, dostępnych jedynie w „Kompleksowej profesjonalizacji Klubu” (punkt nr 12).

 3. Stworzenie Profilu Trenera

  Wypracowanie precyzyjnej charakterystyki Trenera, pasującej do koncepcji Klubu, określa pomysł na przyszłość sportową drużyny. Pozwala zatrudniać szkoleniowców według dokładnych wytycznych, dzięki czemu eliminuje się nieprofesjonalną postawę podpisywania kontraktów z Trenerami w przypadkowych okolicznościach, poznając kandydatów przed parafowaniem dokumentów, a nie po fakcie. Stworzenie Profilu Trenera definiuje koncept w obszarze długofalowych piłkarskich założeń, metod pracy, profilu przekroju osobowościowego oraz reprezentowanych wartości. Przestrzeganie zasad zawartych w Profilu Trenera na przestrzeni wielu lat, a nawet dekad, gwarantuje ciągłość szkoleniową. Istniej duże prawdopodobieństwo, że ten ostatni czynnik – przy odpowiednio dobranych wymogach wobec Trenera – przełoży się na doraźne podniesienie poziomu sportowego oraz sukcesywny rozwój drużyny.

  Przygotowanie Profilu Trenera – na podstawie szczegółowo przeanalizowanych czynników - jest niezwykle ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Klubu, bowiem wpłynie na mnóstwo aspektów funkcjonowania i może zapoczątkować proces rzeczywistej profesjonalizacji.

  Zdecydowana większość założeń jest wspólna dla wszystkich ról trenerskich w Klubie, bazujących na kryteriach dotyczących Pierwszego Trenera drużyny seniorów, jednak wypracowujemy także niuanse w kontekście Drugiego Trenera drużyny seniorów, Pierwszego Trenera drużyny juniorów/trampkarzy, Drugiego Trenera drużyny juniorów/trampkarzy oraz Trenera Bramkarzy.

 4. Zdefiniowanie Kryteriów Wyszukiwania

  Wypracowanie Profilu Trenera zajmuje bezapelacyjnie najistotniejsze miejsce w procesie profesjonalizacji wyszukiwania, weryfikacji oraz zatrudniania szkoleniowców. Tworzy solidne podwaliny pod dalekosiężny plan rozwoju drużyny. Jednak pierwotna analiza powinna zostać poparta dogłębnym opracowaniem, uwzględniającym bardzo szczegółowe parametry względem kandydatów na stanowisko Trenera. W oparciu o poszerzoną listę wytycznych, zwiększa się prawdopodobieństwo zaangażowania osoby świetnie dopasowanej do koncepcji sportowej Klubu. W przypadku Klubów o ustalonym Profilu, analiza obejmuje jeszcze szersze spektrum wymogów. W wieloletniej perspektywie nie powinny ulegać zmianie poszczególne założenia Profilu Trenera. Jeśli jednak klubowi włodarze zechcą dokonać korekty niuansu, do tego służą właśnie Kryteria Wyszukiwania.

  Istnieje jeszcze druga możliwość skorzystania z tej usługi. Dotyczy ona Klubów, które nie są zainteresowane konsekwentnym wdrażaniem Profilu Trenera, lecz zamierzają zatrudnić nowego szkoleniowca i potrzebują natychmiastowej pomocy w wyznaczeniu Kryteriów Wyszukiwania. Innymi słowy – jednorazowe zdefiniowanie potrzeb Klubu w kontekście poszukiwania Trenera.

  Oczywiście, powyższe słowa nie dotyczą wyznaczania kryteriów jedynie dla Pierwszego Trenera drużyny seniorów, ale i pozostałych czterech ról, uwzględnianych przez markę TrainerPRO.

 5. Polecanie Trenerów z bazy danych TrainerPRO

  Marka TrainerPRO oferuje wsparcie w ramach polecania konkretnych kandydatur na stanowisko Trenera. W przypadku wyznaczenia Profilu Trenera lub/i Kryteriów Wyszukiwania, możemy zaproponować kandydata (maksymalnie trzech), dopasowanego do sformułowanych wymogów. Jeśli w bazie danych agencji TrainerPRO nie znajduje się szkoleniowiec o odpowiedniej charakterystyce, rzetelnie informujemy o tym fakcie.

  Zainteresowanie ze strony Klubu wskazanym kandydatem powoduje skontaktowanie obu stron, na czym rola marki TrainerPRO się kończy.

  Agencja analityczno-doradcza proponuje nie tylko kandydaturę Pierwszego Trenera drużyny seniorów, ale również Drugiego Trenera drużyny seniorów, Pierwszego Trenera drużyny juniorów/trampkarzy,Drugiego Trenera drużyny juniorów/trampkarzy oraz Trenera Bramkarzy.

 6. Weryfikacja zewnętrznych kandydatur

  Marka TrainerPRO wykonuje również „Scouting Trenerów”, wskazanych przez Klub. W ten sposób przedstawiciele podmiotu sportowego mogą uzyskać precyzyjną weryfikację potencjalnego kandydata/kandydatów na stanowisko Trenera Trenera (obejmuje wszystkie pięć ról, prowadzonych przez markę TrainerPRO).

  Precyzyjna analiza przeprowadzana jest na bazie obserwacji jednostek treningowych, meczów, jak również badania postaw szkoleniowca i wypowiedzi medialnych. Liczne aspekty zostają porównane do pracy Trenera w poprzednich Klubach.

  Raport poobserwacyjny składa się z ponad trzydziestu zweryfikowanych punktów. Ponadto formułujemy wnioski oraz przedstawiamy finalną rekomendację.

 7. Dokumenty aplikacyjne

  Oferujemy dwa warianty wsparcia Klubów przy wyborze konkretnego kandydata na stanowisko Trenera. Pierwsza opcja przewiduje polecenie szkoleniowca z bazy danych marki TrainerPRO. Drugie rozwiązanie nazywamy „Scoutingiem Trenerów, czyli wnikliwą weryfikacją wskazanych kandydatur. Jednak każdy profesjonalny proces rekrutacyjny wymaga wielostopniowego zaangażowania, więc - nawet przy skorzystaniu z powyższej opcji lub obu alternatyw – następnym krokiem powinno stać się przygotowanie przez Trenera dokumentów aplikacyjnych. Są również Kluby podchodzące do nowatorskich rozwiązań z pewną rezerwą, nie chcąc sięgnąć ani po pomoc w postaci przyjęcia poleconych kandydatur, ani też skorzystać z możliwości fachowego uporządkowania wiedzy na temat potencjalnych kandydatów. Przedstawicielom tych ostatnich Klubów oferujemy pośrednią formę współpracy, polegającą na weryfikacji szkoleniowca poprzez treść zredagowanych dokumentów. Możemy przedstawić detaliczny spis treści dokumentów aplikacyjnych, jakie powinien przygotować Trener, aby rozpoznać zapatrywania zawodowe oraz warsztat szkoleniowy kandydata.

  Charakter opracowań zmienia się w zależności od sposobu weryfikowania Trenera, ilości oraz rodzaju wcześniej zebranych informacji, stopnia procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnych wątpliwości.

  Jesteśmy gotowi również dokonać analizy dokumentów aplikacyjnych, podsumowując ją rzetelnymi wnioskami oraz stosowną rekomendacją.

  Przygotowujemy zakres dokumentacji odpowiedniej dla każdej z pięciu ról, obowiązujących w ramach marki TrainerPRO.

 8. Scenariusz spotkań i rozmów z Trenerem

  Profesjonalizacja procesu rekrutacji Trenerów powinna przebiegać na każdym jego odcinku. Tym razem wskazujemy na potrzebę diametralnej poprawy przebiegu spotkań i jakości rozmów. Pragniemy pomóc w zaplanowaniu scenariusza spotkania i dopasowaniu do aktualnego stadium relacji pomiędzy Klubem, a Trenerem. Jednym razem będzie chodziło o poszerzenie wiedzy na temat kandydata oraz potwierdzenie, ewentualnie zanegowanie, całości lub części zdobytych informacji. A każda dodatkowa weryfikacja jest cenna. Czasem sprawa może dotyczyć przedstawienia zapatrywań trenerskich, sportowej wizji i detalicznego omówienia jej szczegółów, prezentacji Modelu Gry, przybliżenia warsztatu szkoleniowego, przyświecającej motywacji oraz nakreślenia własnego rysu psychologicznego. Innym razem spotkanie przyjmie charakter prezentacyjny ze strony Klubu, kiedy indziej nadejdzie czas na tryb negocjacyjny, a jeszcze w innych okolicznościach trzeba przygotować się do spotkania, na którym ma zostać parafowany kontrakt.

  Należy pamiętać – w dyskusji profesjonalnie powinien wypaść także pracodawca. Tym bardziej, że zdobyte doświadczenie wpłynie pozytywnie na dalsze losy rozwoju pionu sportowego i Klubu.

 9. Ewaluacja pracy Trenerów

  Czwarty niezwykle ważny proces - po wyszukiwaniu, weryfikacji oraz zatrudnianiu Trenerów - stanowi ocena zatrudnionego szkoleniowca. Piłka nożna jest niesamowicie skomplikowaną dyscypliną sportu, materia szkoleniowa i trenerska charakteryzuje się potężnym poziomem złożoności, specyfika tej profesji nie jest łatwa do rozszyfrowania, zaś jej długofalowy charakter dociera tylko do nielicznych. Fachowa weryfikacja pracy Trenera powinna być niezależna od wyników. Marka TrainerPRO przeprowadza merytoryczną ewaluację potencjału, kompetencji oraz jakości działania Trenera, analizując około pięćdziesięciu kryteriów. Badanie aspektów rzeczowych odbywa się – w optymalnych warunkach - przez pryzmat trzech odcinków czasowych. Pomagamy precyzyjnie zweryfikować pracę szkoleniowca oraz sklasyfikować poziom merytoryczny ocenianego Trenera. Jednocześnie dokonujemy diagnozy pozytywnych i negatywnych kierunków wielopłaszczyznowego rozwoju drużyny, uwzględniając tempo progresu w wielu aspektach. Dodatkowo estymujemy ewolucję zespołu.

  Przygotowujemy wnikliwe raporty analityczne, przedstawiając również rekomendację odnośnie do współpracy z konkretnym Trenerem. Wykonujemy analizy, dotyczące szkoleniowców we wszystkich pięciu rolach, uwzględnianych przez markę TrainerPRO.

  Tylko fachowa weryfikacja, niezależna od wyników, pozwala wdrożyć tryb długofalowego angażowania Trenerów, wpłynąć na wielostopniowy rozwój zespołu, zachować ciągłość szkoleniową (przynajmniej w ujęciu jednowymiarowym). Ponadto daje asumpt do szeroko zakrojonych zmian w całym Klubie i zaoszczędzenia środków finansowych.

 10. Przeprowadzenie analizy taktycznej

  Nowoczesna piłka nożna nie funkcjonuje bez analizy taktycznej. To jeden z najważniejszych aspektów pracy szkoleniowej. Marka TrainerPRO zajmuje się rozbieraniem na czynniki pierwsze skomplikowanych zależności pomiędzy ustawieniem, strategią, założeniami taktycznymi, a Systemem Gry. Analityczne działanie umożliwia również wyodrębnienie stylu gry, elementów powtarzalnych, ale także mocnych i słabych stron.

  Agencja TrainerPRO oferuje przeprowadzenie ekspertyzy w następujących kierunkach:

  • analiza taktyczna gry własnego zespołu
  • analiza taktyczna postępów w grze zespołu
  • analiza taktyczna gry rywala

  Analiza taktyczna bazuje na ponad trzydziestu opracowanych punktach, dokładnie weryfikujących zadaną problematykę. Dokument zawiera dodatkowo podsumowanie szczegółowego raportu.

 11. Wykonanie analizy personalnej zespołów

  Profesjonalne prowadzenie Klubu wymaga regularnej i fachowej analizy personalnej. Na jej bazie można zdefiniować bardzo istotne wnioski, dotyczące szkolenia, polityki kadrowej oraz zarządzania posiadanym kapitałem ludzkim.

  Marka TrainerPRO proponuje wykonanie analizy według poniższych kryteriów:

  • analiza umiejętności oraz potencjału poszczególnych piłkarzy pierwszej drużyny w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry
  • przeprowadzenie bilansu kadry pierwszego zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry
  • zdefiniowanie potrzeb według pozycji, profilu umiejętności oraz potencjału
  • weryfikacja kadry drugiego zespołu w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry
  • weryfikacja zawodników drużyn młodzieżowych pod kątem umiejętności bezwzględnych oraz względnych
  • określenie potencjału piłkarzy drużyn młodzieżowych – w odniesieniu do stosowanego/preferowanego Systemu Gry w pierwszej drużynie
 12. Kompleksowa profesjonalizacja Klubu

  W celu pełnej profesjonalizacji oraz wielopłaszczyznowego rozwoju Klubu należy koniecznie zastosować wdrożenie kompleksowego oraz strategicznego programu. Ten rodzaj współpracy zawiera – oczywiście – wszystkie punkty standardowej kooperacji (1-10), jednak zostaje rozbudowany o szereg projektów strukturalnych. Całokształt działań przyjmuje charakter długofalowy, a poszczególne składowe marka TrainerPRO układa w system naczyń połączonych.

  Na bazie kompleksowości konceptu istnieje szansa na powstanie profesjonalnego podmiotu sportowego, wyróżniającego się nowymi standardami organizacyjnymi, szerokim rozwojem sportowym oraz zbudowaniem fundamentów ekonomicznych.

  W ramach tej usługi oferujemy cztery modele współpracy:

  • Basic – przygotowanie dokumentacji
  • Premium – przygotowanie dokumentacji/uruchomienie projektów
  • Premium Plus – przygotowanie dokumentacji/uruchomienie projektów/kilka tygodni nadzoru
  • Professional - przygotowanie dokumentacji/uruchomienie projektów/kilka tygodni nadzoru/obsadzenie funkcji dyrektora sportowego (minimum na rok)

  Uwaga: Model Professional możemy obecnie zagwarantować jednemu Klubowi.

 13. Usługi partnerskie
  1. Statyw wraz z kamerą do fachowego nagrywania treningów oraz meczów – KARO SportSystems

   W celu zapewnienia profesjonalnej analizy jednostek treningowych oraz meczów potrzebny jest odpowiedni materiał filmowy – spełniający wysokie standardy strukturalne (wysokość, perspektywa, kadr obejmujący dużą przestrzeń i wszystkich zawodników), a także wizualne. Na bazie współpracy z niemiecką firmą KARO SportSystems oferujemy wysokie statywy (pełne rozłożenie – 10 metrów), które - wraz z kamerą – umożliwiają specjalistyczne rejestrowanie wydarzeń boiskowych, niezależnie od infrastruktury czy lokalizacji. Technologia wysokich statywów została opracowana w kooperacji z analitykami reprezentacji Niemiec. Od kilku lat narzędzie używane jest przez pierwszą reprezentację Niemiec, kadry młodzieżowe, a także wiele Klubów 1. Bundesligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Ekskluzywne partnerstwo KARO SportSystems oraz marki TrainerPRO pozwala nabyć sprzęt w niższej cenie niż u producenta. Nasza propozycja skierowana jest do Klubów, Związków piłkarskich, Hoteli organizujących obozy piłkarskie, Uczelni sportowych i Trenerów. Precyzyjne informacje prezentujemy we wskazanym tekście.

  2. Oprogramowanie do analizy taktycznej – LongoMatch

   Dzięki współpracy z firmą Fluendo, marka TrainerPRO oferuje profesjonalny program do analizy taktycznej o nazwie LongoMatch. Aplikacja pozwala na fachową analizę gry własnego zespołu, monitorowanie postępów, analizowanie jednostek treningowych, a także badanie boiskowych poczynań rywali. Do atutów programu należą absolutna dowolność w tworzeniu struktury analitycznej, możliwość wykonania wnikliwej i precyzyjnej analizy, utrzymywanie wieloletniej bazy danych analiz meczowych zespołu oraz zachowań poszczególnych piłkarzy, pomiar statystyczny w ujęciu czasowym i procentowym, opcja kreowania rysunków taktycznych na zatrzymanym obrazie, przejrzystość pulpitu analitycznego i swoboda konfigurowania poszczególnych elementów, szansa dodawania przydatnych opisów, zakładanie wymaganych filtrów, tworzenie prezentacji oraz kompilacji na potrzeby odpraw z drużyną, analiza „na żywo” – podczas nagrywania oraz intuicyjna obsługa. Istnieją dwie wersje programu LongoMatch – darmowa oraz PRO, z których bardzo chętnie korzystają Trenerzy oraz Analitycy na całym świecie. Szczegółowe informacje oraz porównanie obu wersji znajduje się w tym miejscu.

  3. Obsługa prawna na rzecz Klubów – „Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk”

   Na mocy kooperacji z „Kancelarią Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk” oraz stosownym działem Kancelarii o nazwie „PrawoPiłkarskie.pl”, proponujemy Klubom pełną obsługę prawną. Wsparcie dotyczy między innymi ogólnej pomocy prawnej, windykacji zaległych należności, reprezentowania na wypadek sporów z osobami fizycznymi i podmiotami, a także przed różnymi instytucjami, obsługi prawnej transferów, tworzenia Klubów oraz Akademii Piłkarskich, zmian statutowych lub regulaminowych, restrukturyzacji oraz oddłużania Klubów. Zabezpieczenie prawne oznacza bezpieczeństwo funkcjonowania podmiotu piłkarskiego. Proponujemy Klubom skorzystanie ze wszystkich świadczeń na preferencyjnych warunkach cenowych. Komplet informacji znajduje się na tej podstronie.

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej

Dla Trenerów

oferta dla trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, profesjonalizację pracy szkoleniowców oraz wsparcie w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy.

czytaj dalej

Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej