Idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Panuje niezrozumienie piłki nożnej i brak pojmowania skomplikowanych zależności boiskowych oraz pozaboiskowych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na wszechobecnych ogólnikach, powtarzanych bezrefleksyjnie stereotypach oraz fatalnych uproszczeniach. Zagadnienia strategii, taktyki, jak również organizacji gry, nieustannie traktuje się po macoszemu. Przyznając wyżej wymienionym raczej status tematów ważnych dla nielicznej grupy pasjonatów, niż uznając ów tercet za absolutnie najistotniejszy fundament piłki nożnej. 95% polskich drużyn razi bardzo słabą, szczątkową, archaiczną i niekonsekwentną organizacją gry, a także brakiem kultury poczynań boiskowych. Zarządzanie Klubami odbywa się w sposób chaotyczny, pozbawiony spójnej – obliczonej na lata konsekwentnych dążeń – koncepcji i szczegółowego planu. Ze względu na przypadkowość działania, brakuje też pomysłu na zatrudnianie Trenerów. Angażowanie szkoleniowców przypomina wyciąganie królika z kapelusza – raz, że nie wiadomo, co chciałoby się wyciągnąć, a dwa – każde rozdanie zawsze jest ogromną niespodzianką. Gdy do kuriozalnych sytuacji dodamy jeszcze całkowite niezrozumienie dla specyfiki pracy szkoleniowej, deficyt w pojmowaniu jej długofalowego charakteru oraz niekompetentną ocenę, wówczas los Trenera fatycznie jawi się w ciemnej tonacji.

Narzekać potrafi każdy, ale cała sztuka polega na tym, by na dokonywanie metamorfozy rzeczywistości posiadać pomysł. Marka TrainerPRO stanowi nowatorskie – na skalę europejską - przedsięwzięcie w kontekście charakteru idei oraz kompleksowości oferty. Stawiamy sobie za cel wdrożenie autorskiego projektu piłkarskiej edukacji oraz profesjonalizacji polskiej (w przyszłości planujemy ekspansję marki do innych krajów) piłki nożnej. Agencja analityczno-doradcza proponuje wiele interesujących rozwiązań, posiadając także niespożytą energię do działania. Nasze fachowe spojrzenie ma pomóc na różnych płaszczyznach Trenerom oraz Klubom, czyli dwóm biegunom progresu piłki nożnej w każdym kraju. Wspieramy Trenerów w wielostopniowym rozwoju, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych i profesjonalizacji codziennej pracy. Pomagamy także Klubom w procesie pełnej profesjonalizacji oraz wielopłaszczyznowym progresie. Zamierzamy też sukcesywnie doprowadzać do konstelacji, w której Trener o określonej charakterystyce trafia do Klubu, poszukującego kandydata o idealnie dopasowanych kryteriach. Mowa o wprowadzeniu systemu „Planowego doboru Trenerów”. Przygotowaliśmy również bezprecedensowy „System wsparcia przyszłych Trenerów”, przeznaczony dla osób bez uprawnień trenerskich, pozwalający wejść w profesję szkoleniową z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz świadomością własnych celów.

Wprawdzie udostępniamy część usług Trenerom niezarejestrowanym, jednak dopiero dokonanie procesu rejestracji w bazie danych – na podstawie pomyślnej weryfikacji – uprawnia do korzystania z kompletu świadczeń oraz licznych przywilejów. Opracowanie wymagającego (74 punktów – 9 segmentów tematycznych) Arkusza Informacyjnego oznacza jednocześnie pierwszy krok na drodze rozwoju. Status „Trenera zarejestrowanego” otwiera perspektywę stałej współpracy z marką TrainerPRO, daje szansę przystąpienia do autorskiego programu edukacyjnego – „Edukacja Trenerów według TrainerPRO”, wypracowania Indywidualnego Planu Rozwoju, gwarantuje skrócone procedury oraz permanentne rabaty, ale też ewentualność polecenia Trenera do sztabu szkoleniowego lub Klubu.

Profesjonalizacja to skomplikowany proces, zaś zmiany powinny zachodzić po obu stronach. Do osiągnięcia harmonii potrzeba również zdecydowanego podniesienia poziomu merytorycznego wśród potencjalnych pracodawców. Kluby powinny czerpać z szerokiego wsparcia agencji, bowiem – na bazie długofalowej kooperacji – istnieje możliwość stworzenia całkowicie profesjonalnego podmiotu sportowego, koncepcyjnego oraz złożonego rozwoju w obszarze sportowym, wypracowania fachowych standardów organizacyjnych oraz zbudowanie solidnych podstaw ekonomicznych („Wewnętrzny System Pozyskiwania Funduszy”).

Jedno z głównych założeń marki TrainerPRO kryje się pod hasłem „dostępność”. Czekamy na poważnych, rozsądnych Trenerów każdego szczebla rozgrywkowego oraz aktywnych w dowolnej kategorii wiekowej, jak również Kluby – począwszy od Ekstraklasy, a na IV lidze kończąc. A także osoby bez uprawnień szkoleniowych, zamierzające właściwie przygotować się do pracy w zawodzie Trenera. O profesjonalizmie nie świadczy lokalizacja, doświadczenie, czy zasobność portfela. Liczy się wiedza, profesjonalizm, myślenie, kreatywność, konsekwencja i zaangażowanie. Chcemy, by rodzimy futbol ulegał pozytywnej ewolucji i zdajemy sobie sprawę, że marka TrainerPRO już ma w tym swój udział.

Dla Klubów

oferta dla klubów

Marka TrainerPRO przygotowała dla Klubów piłkarskich w całej Polsce – począwszy od Ekstraklasy, na IV lidze kończąc – szeroki zakres wsparcia, profesjonalizującego ich funkcjonowanie.

czytaj dalej

Dla Trenerów

oferta dla trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, profesjonalizację pracy szkoleniowców oraz wsparcie w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy.

czytaj dalej

Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej