Edukacja Trenerów według TrainerPRO

Kluczowe założenie współpracy z Trenerami obejmuje wsparcie w wielostopniowym rozwoju merytorycznym, podnoszeniu szerokich kompetencji trenersko-szkoleniowych, jak również profesjonalizacji pracy szkoleniowców. Autorski program o nazwie „Edukacja Trenerów według TrainerPRO" tworzy kompleks rozwiązań, otwierający szansę harmonijnego i wielopłaszczyznowego rozwoju. Sukcesywny progres jest jednak możliwy do osiągnięcia tylko na podstawie długofalowego współdziałania, dlatego pomoc świadczona Trenerom została obliczona na wiele lat konsekwentnych poczynań. Program edukacyjny marki TrainerPRO został zaprojektowany komplementarnie, uwzględniając szerokie spektrum umiejętności i kompetencji, potrzebnych do wykonywania profesji trenerskiej. Całościowa koncepcja została oparta o stopniowaną hierarchię pozyskiwania wiedzy. W celu precyzyjnego dopasowania konceptu edukacyjnego do konkretnego Trenera układamy Indywidualny Plan Rozwoju.

Zainaugurowanie usystematyzowanej ścieżki edukacyjnej umożliwia – w długofalowej perspektywie – osiągnięcie istotnych celów, prowadzących w prostej linii do wejścia na zdecydowanie wyższy poziom trenersko-szkoleniowego wtajemniczenia. Dzięki tej formie współpracy, pojawia się szansa na poczynienie postępu w wymienionych poniżej obszarach:

Warunkiem przystąpienia do programu „Edukacja Trenerów według TrainerPRO” jest wcześniejsza rejestracja w bazie danych, potwierdzona oficjalnym komunikatem z biura agencji analityczno-doradczej. W następnym kroku Trener powinien przesłać jednoznaczny wniosek, zgłaszając wolę uzyskania dostępu do programu edukacyjnego. Po uiszczeniu stosownej opłaty, szkoleniowiec otrzymuje status „Trenera otwartego na edukację”. Następnie wypracowujemy, a następnie przekazujemy Indywidualny Plan Rozwoju. Realizacja przygotowanej koncepcji edukacyjnej ustalana jest z Trenerem w trakcie prowadzonej korespondencji.

Program „Edukacja Trenerów według TrainerPRO” obejmuje następujące moduły:

 1. Opracowanie Arkusza Informacyjnego

  Uzupełnienie dokumentu - liczącego sobie 74 punkty, podzielone na 9 bloków tematycznych - oznacza nie tylko wykonanie ważnego kroku do rozpoczęcia współpracy z agencją, ale stanowi również bardzo istotną wartość edukacyjną. Wymaga od Trenerów wielogodzinnego zaangażowania intelektualnego, porządkującego własne piłkarskie zapatrywania i pomysły, pozwalającego wypracować nowe aspekty świadomości piłkarskiej, wyodrębnić nieodkryte ścieżki myślowe oraz zweryfikować zasób obszarów merytorycznych. Niezwykle ważnym wsparciem jest analiza zwrotna dokumentu, dokonana przez Marcina Gabora. Każdy szkoleniowiec otrzymuje precyzyjną wykładnię przesłanych treści, z uwzględnieniem konkretnych negatywnych i pozytywnych elementów. Dodatkowo zawarte zostają też analityczne przemyślenia, charakteryzujące aplikującego Trenera.

  Szczegółowe wypełnienie arkusza rozwija Trenera w wielu kierunkach. Oto one:

  • zdefiniowanie zapatrywań piłkarskich i szkoleniowych
  • ustrukturyzowanie przekonań strategiczno-taktycznych
  • uporządkowanie elementów warsztatu szkoleniowego
  • sformułowanie preferencji szkoleniowych
  • sprecyzowanie zagadnień organizacyjno-strukturalnych w pracy trenerskiej
  • przemyślenia odnośnie budowy zespołu
  • określenie cech osobowościowych
  • poszerzenie horyzontów myślowych
 2. Udział w warsztatach piłkarskich Marcina Gabora pod hasłem "Piłka nożna - poznaj ją od nowa"

  Autorskie warsztaty piłkarskie Trenera Gabora to niezwykle istotna część programu edukacyjnego marki TrainerPRO. Jedno z poprzednich szkoleń odbyło się w ramach XI edycji (Poznań - 14-15.12.2015), a do tej pory warsztaty gościły w sumie na terenie sześciu miast (Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Wręczyca Wielka/Częstochowa).

  Ważnym punktem warsztatów jest przedstawienie niezrozumienia piłki nożnej w naszym kraju. Zwrócenie uwagi na błędne, płytkie oraz bazujące na stereotypach, uproszczeniach i ogólnikach postrzeganie futbolu. Dla absolutnej przeciwwagi, prowadzący wyjaśnia negatywny wpływ obecnego stanu na rozwój polskiej piłki i prezentuje autorską filozofię piłki nożnej, tłumacząc precyzyjnie zagadnienia strategii, taktyki oraz organizacji gry, które stanowią najważniejszy aspekt piłki nożnej. Trener Gabor skupia się także na zaprezentowaniu prawdziwie merytorycznej analizy taktycznej, pokazuje sposób interpretacji zdarzeń boiskowych i następstw pojedynczych sytuacji.

  Najbardziej niestandardowe warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne i - przede wszystkim - właściwe zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej perspektywy. Fachowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz niesłychaną funkcjonalnością konceptu.

  Wcale niemałe grono dotychczasowych Uczestników wzięło udział w szkoleniu dwukrotnie, a kilka osób mieliśmy przyjemność gościć nawet trzy razy. Ogromny zakres materiału, nowatorski charakter tematyki, jak również skomplikowane zależności stanowią doskonały powód, by pojawić się podczas warsztatów po raz kolejny.

  Za czytelny wyróżnik szkoleń Marcina Gabora należy uznać również utrzymanie ograniczonej liczby Uczestników, gwarantujące stworzenie kameralnych grup warsztatowych. W ten sposób każdy z obecnych może zadać pytanie, otrzymać wyczerpujące objaśnienie wątpliwości, poprosić o powtórzenie zawiłego zagadnienia. Istotnym celem szkoleń jest budowanie prawidłowej świadomości piłkarskiej. Przecież od tego wszystko się zaczyna.

  Wydarzenie edukacyjne o nazwie „Piłka nożna – poznaj ją od nowa” składa się z warsztatów I, II oraz III stopnia.

 3. Uczestnictwo w warsztatach tematycznych

  Piłka nożna jest dyscypliną sportu o bardzo wysokim poziomie skomplikowania. Wynikająca z tego faktu ogromna złożoność materii trenersko-szkoleniowej wymaga od Trenerów posiadania szerokiego spektrum specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji, pomagających bezpośrednio lub pośrednio wypełniać trudną profesję. Istotne elementy, współtworzące wielopłaszczyznowy rozwój każdego szkoleniowca, można wymieniać bardzo długo. Do tego zaszczytnego grona należy bez wątpienia zaliczyć spotkania warsztatowe z ekspertami w określonych dziedzinach. Marka TrainerPRO – dbając o każdy szczegół trenerskiego postępu – wprowadziła do projektu edukacyjnego niezwykle zróżnicowany wachlarz warsztatów tematycznych.

  • „Bramkarz jako ważna część zespołu” – prowadzi Rafał Skórski, Współpracownik ds. Trenerów Bramkarzy
  • „Nowoczesne przygotowanie motoryczne drużyny” – warsztaty z Trenerem przygotowania motorycznego
  • „Psychologia sportu wsparciem Trenera i pomocą dla Trenera” – warsztaty z Psychologiem sportowym
  • „Dietetyka – niedoceniana moc nauki” – warsztaty z Dietetykiem sportowym
 4. Spotkania edukacyjne z Marcinem Gaborem

  W kategorii bardzo ważnych czynników wpływu na rozwój Trenera, zawartych w programie edukacyjnym marki TrainerPRO, wyróżniają się również spotkania tematyczne z Marcinem Gaborem. Poruszane podczas pojedynczych sesji zagadnienia stanowią fundament, na bazie którego istnieje możliwość świadomego podejścia do piłki nożnej, budowania ustrukturyzowanego zasobu wiedzy, kreowania własnych przekonań trenersko-szkoleniowych, a także hierarchicznego uzupełniania poszczególnych komponentów merytorycznych.

  Spotkania edukacyjne mogą przybrać formę indywidualną lub grupową – w zależności od preferencji Trenera, spójności problematyki, a także względów logistycznych. Niezwykle szeroki zakres materiału oraz skomplikowana tematyka powodują, że najlepszym rozwiązaniem jest cykliczny charakter szkoleń.

  Oto pełna ewidencja możliwych spotkań:

  • praca nad szczegółową ewaluacją Arkuszy Informacyjnych Trenera
  • wypracowanie właściwego rozumienia i postrzegania piłki nożnej, fachowych zapatrywań piłkarskich oraz trenersko-szkoleniowych, jak również odpowiedniej świadomości piłkarskiej
  • zbudowanie prawidłowego pojmowania skomplikowanych zależności piłki nożnej oraz podniesienie kompetencji strategiczno-taktycznych
  • praca nad wytyczeniem własnej filozofii piłkarskiej oraz precyzyjną wizją gry
  • wypracowanie Modelu Gry
  • określenie zagadnień merytoryczno-strukturalnych w pracy trenerskiej, preferencji szkoleniowych, a także ułożenie koncepcji budowy zespołu
  • doskonalenie warsztatu szkoleniowego oraz budowa Modelu Pracy
  • interpretacja zestawień statystycznych oraz wyników opracowań aktywności czasowo-ruchowych w kontekście organizacji gry (na bazie danych przedstawionych przez wnioskującego Trenera)
  • omówienie wyników analizy elementów Dodatkowej weryfikacji Trenera
 5. Konsultacje z ekspertami zewnętrznymi

  Komplementarny sposób pozyskiwania wiedzy implikuje potrzebę gromadzenia informacji od specjalistów w dziedzinach, korelujących z pracą Trenera piłki nożnej. Eksperci współpracujący z marką TrainerPRO w komplecie legitymują się życiorysem związanym z futbolem, a wiedza przekazywana z zakresu danej specjalizacji – co podkreślamy z całą stanowczością – posiada precyzyjne odniesienia do specyfiki piłki nożnej.

  Pojedyncza konsultacja trwa 45 minut, a rozmowa przeprowadzana jest za pośrednictwem komunikatora internetowego. Oferujemy zasięgnięcie rady u następujących specjalistów:

  • Trener Bramkarzy – Rafał Skórski
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Psycholog sportowy
 6. Wypracowanie Profilu Trenera i wyznaczenie Indywidualnego Planu Kariery

  Zdefiniowanie własnej charakterystyki trenerskiej stanowi ważny krok na ścieżce rozwoju zawodowego. Pozwala precyzyjnie poznać i nazwać swoje preferencje trenersko-szkoleniowe, sformułować przekonania piłkarskie, określić styl pracy. „Wypracowanie Profilu Trenera” daje możliwość wytyczenia odpowiednich kierunków edukacyjnych, a nade wszystko obrania właściwej wyłącznie dla siebie drogi trenerskiej. Dzięki temu, uniknie się poruszania utartymi, stereotypowymi, szlakami. Odejdzie od kopiowania innych szkoleniowców. Tylko w ten sposób można osiągnąć autentyczność, otworzyć się na rozwój i budować własną osobowość trenerską. Dopasowaną do wewnętrznych zapatrywań.

  Precyzyjne określenie przymiotów oraz charakterystyki Trenera zostanie poparte wykreowaniem Indywidualnego Planu Kariery. Stworzony koncept jest wypadkową analizy rozlicznych kryteriów - wyartykułowanych przez szkoleniowca, zawierających dane pochodzące z Profilu Trenera, uwzględniających poziom merytoryczny Trenera, jak również faktory zewnętrzne.

 7. Tworzenie analizy taktycznej

  Nowoczesna piłka nożna o profesjonalnym charakterze nie ma prawa bytu bez analizy taktycznej. Proces analityczny stanowi najważniejszy aspekt pracy szkoleniowej, a odbywa się w każdym momencie rozmyślań Trenera. Rozumienie piłki nożnej, postrzeganie futbolu, zapatrywania i przekonania piłkarskie, pojmowanie skomplikowanych zależności, własna filozofia piłki nożnej, Model Gry, warsztat szkoleniowy, Model Pracy, przygotowanie drużyny, planowanie, prowadzenie i ocena jednostek treningowych, organizacja odpraw – grupowych oraz indywidualnych, prowadzenie zespołu podczas meczu, weryfikacja gry drużyny, badanie postawy rywala, przygotowanie motoryczne, przełożenie psychologiczne – w każdym z wymienionych segmentów analiza taktyczna odgrywa nadrzędną rolę.

  Uczymy zasad profesjonalnej analizy taktycznej od podstaw aż po najmniejsze detale, dzieląc się szczegółową wiedzą w kierunku rozbierania na czynniki pierwsze boiskowych poczynań konkretnego zespołu. Dokonujemy precyzyjnej ewaluacji kilkudziesięciu elementów, uwzględniających obszary ustawienia, konstruktu strategicznego, stylu gry, charakterystycznych zachowań, założeń taktycznych, całościowego Systemu Gry. Badamy także kompleksowość oraz funkcjonalność Modelu Gry, a w przypadku poszerzania wiedzy o analizie gry przeciwnika dokładamy wnioski na temat elementów powtarzalnych, wyodrębniamy także mocne i słabe strony.

  Wszystkie zagadnienia systematyzujemy, aby Trener docelowo potrafił swobodnie poruszać się po trudnych zakamarkach analizy taktycznej, jednocześnie wykorzystując jej szerokie spektrum na wszystkich polach pracy trenersko-szkoleniowej.

 8. Analiza pracy treningowej

  Dokonujemy analitycznej weryfikacji planowania i wykonania pracy treningowej w różnych perspektywach czasowych. Badamy struktury według wyznaczonego klucza:

  • wieloletnia
  • roczna
  • okresowa
  • tygodniowa
  • jednostka treningowa
  • pojedyncze ćwiczenie

  W przypadku jednostki treningowej oraz pojedynczego ćwiczenia – prócz pisemnej prezentacji – bazujemy na wnikliwej analizie materiału filmowego.

  Wszelkie działania analityczne ukierunkowane są wielotorowo:

  • planowanie procesu szkolenia w różnych perspektywach czasowych
  • parametr ilościowy jednostek treningowych
  • temat objętości oraz intensywności pracy treningowej
  • planowane akcenty/treści treningowe
  • środki treningowe
  • przygotowanie zajęć
  • budowa jednostki treningowej
  • prowadzenie treningu
  • przełożenie jednostki treningowej na wypracowywany System Gry
  • poziom warsztatu szkoleniowego
 9. Analiza meczu

  Przeprowadzimy analizę wybranego meczu w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Trenera. Potraktujemy drobiazgowo kilkadziesiąt kryteriów, szczegółowo podsumowując działania boiskowe w zakresie konkretnych obszarów:

  • ustawienie
  • strategia
  • styl gry
  • charakterystyczne zachowania
  • założenia taktyczne
  • całokształt Systemu Gry
  • kompleksowość organizacji gry
  • funkcjonalność Modelu Gry
  • realizacja Systemu Gry
  • poziom taktyczny zespołu

  Analiza zostanie wykonana na podstawie dostarczonego materiału filmowego o określonym standardzie.

 10. Doradztwo merytoryczne

  Konsultacje doradcze z Marcinem Gaborem, przeznaczone dla Trenerów zarejestrowanych w bazie danych, to doskonała okazja do rozwikłania wątpliwości w zakresie zagadnień stricte merytorycznych. Podczas każdej 45-minutowej sesji, prowadzonej poprzez komunikację internetową, można poruszyć tematykę dotyczącą spraw szkoleniowych, trenerskich, analitycznych oraz organizacyjnych. Zamysł „Doradztwa merytorycznego” umożliwia także prowadzenie dyskusji o konkretnych problemach czy sytuacjach w Drużynie/Klubie, odniesienie się do tematu detalicznego planu rozwoju trenerskiego czy budowania kariery.

 11. Pomoc w organizacji stażu trenerskiego

  Chcesz podpatrywać pracę sztabów szkoleniowych w polskich lub zagranicznych Klubach? Pragniesz poznać różne modele pracy? A może interesuje Cię futbol młodzieżowy i zamierzasz zdobyć wiedzę na temat różnorodnych systemów szkolenia? W każdym z wymienionych przypadków możemy Ci pomóc. Zapraszamy do lektury szczegółowych informacji.

 12. Wsparcie w zakresie korzystania z nowych technologii

  Trener mieniący się nowoczesnym powinien opanować obsługę całej palety narzędzi opartych na nowych technologiach. Swobodna posługiwanie się komputerem osobistym, praca z aplikacją do tworzenia prezentacji, czy zaawansowane używanie poczty elektronicznej weszły już do kanonu. Do tego dochodzi umiejętność korzystania z oprogramowania bazodanowego (piłkarze, drużyny, jednostki treningowe, ćwiczenia, statystyki), programów do analizy taktycznej, tworzenia animacji komputerowych, cięcia i montażu materiału filmowego, a także oprogramowania scoutingowego. A przecież uzasadnione szkoleniowo jest również korzystanie z kamer, profesjonalnych statywów oraz projektorów multimedialnych.

  Wysokie standardy profesjonalnej pracy trenersko-szkoleniowej nakazują stałe podnoszenie umiejętności, dlatego chętnie dokładnie objaśnimy wszystkie aspekty wsparcia ze strony nowych technologii.

 13. Spotkania warsztatowe Trenerów zarejestrowanych

  Wychodzimy z założenia, że merytoryczna dyskusja i wymiana poglądów dają asumpt do przemyśleń. Każdy szkoleniowiec posiada określoną wiedzę, przekonania, bagaż doświadczeń, którymi może podzielić się z kolegami po fachu. Z wzajemną korzyścią. Właśnie z tego powodu chcemy stworzyć swoistą platformę komunikacyjną pomiędzy Trenerami zarejestrowanymi w bazie danych marki TrainerPRO. W tym celu planujemy spotkania warsztatowe o konkretnym charakterze:

  • dyskusja na temat Modelu Gry, sposobu pracy, stylu pracy oraz stosowanych środków
  • wymiana ćwiczeń w kontekście realizacji określonego celu treningowego
  • problemy w pracy trenersko-szkoleniowej i sposoby ich rozwiązania
 14. Stworzenie wizytówki filmowej Trenera

  Stworzenie profesjonalnego filmu krótkometrażowego, będącego wielopłaszczyznową charakterystyką Trenera, spełnia dwa główne zadania. Mowa o aspekcie edukacyjnym oraz autopromocyjnym. Film ma na celu przedstawienie przekonań piłkarskich szkoleniowca, wizji oraz Modelu Gry, elementów warsztatu szkoleniowego, metod pracy oraz efektów merytorycznych, a także profilu osobowościowego. Do realizacji „filmowej wizytówki” potrzeba jednak najpierw wykonania intelektualnych działań w kierunku wypracowania lub zdefiniowania wspomnianych przekonań piłkarskich, precyzyjnej wizji oraz Modelu Gry. Istotna jest również umiejętność znalezienia charakterystycznych dla danego Trenera punktów warsztatu szkoleniowego i pracy treningowej, metod trenersko-szkoleniowych, a także uzyskanie świadomości posiadanych atutów.

Idea projektu

idea projektu

Mijają kolejne lata, jednak w polskiej piłce nożnej nadal dokonują się zmiany ledwie pozorowane lub należące do kategorii przemian kosmetycznych. Postrzeganie futbolu wciąż bazuje na...

czytaj dalej

Dla Trenerów

oferta dla trenerów

Marka TrainerPRO postawiła sobie za cel pomoc w rozwoju merytorycznym Trenerów, profesjonalizację pracy szkoleniowców oraz wsparcie w aspekcie wyboru odpowiedniego pracodawcy.

czytaj dalej

Napisz do nas

kontakt

Zachęcamy do kontaktu z marką TrainerPRO! Zapewniamy, że żadna wiadomość nie pozostanie bez odpowiedzi. Informacje ogólne: biuro@trainerpro.pl

czytaj dalej